Mandala är ett sanskritord som betyder cirkel. Mandalas har använts i olika andliga traditioner och kulturer som meditationsobjekt och som symboler för helhet och integration.

Vi finner Mandalas framförallt i den Tibetanska och Indiska andliga traditionen men även i den kristna och indianska.


C.G.Jung använde Mandalas i sitt psykoterapeutiska arbete och var en av pionjärerna för att introducera Mandalamålningen till västvärlden.


Många konstnärer använder Mandalas som ett sätt att uttrycka sin kreativitet och har också upptäckt vilket fantastiskt redskap det är för att gå djupare in till vårt eget centrum och komma i kontakt med vår inre sanna natur.


Mandalamålning ingår numera också i skolundervisningen i många delar av världen, då man upptäckt att det hjälper barnen att fokusera och komma till ro.


Att skapa Mandalas är en meditativ upplevelse av stark fokusering och närvaro. Att meditera på ett Mandala är också en rogivande och sinnesutvidgande upplevelse. 


”Making a mandala is a discipline for pulling all those shattered aspects of our life together, finding a center”    Joseph Campbell


”In my exploration, the mandala is the doorway into the language of the soul. As you learn this language, you gain access to the eternal wisdom and mystery of the soul. Your life will be altered, expanded, graced, and deepened forever!” Paul Heussenstamm